Nasza aktywność

/ Aktualności

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu działalności Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu Homo Bonus ma na już swoim koncie pewne sukcesy. Dzięki dużej aktywności naszych członków i Zarządu zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

 • Współorganizowanie Polsko – Egipskiego Forum Biznesowego we Wrocławiu (14 lutego 2017 r.).
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Homo Bonus Janusz Pazgan uczestniczył w konferencji „Współpraca Polska – Brazylia” (24 lutego 2017 r.).
 • Stowarzyszenie Homo Bonus wraz z rządową delegacją z Wietnamu gościło we Wrocławiu na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. W pierwszym dniu byliśmy gośćmi Pani Marszałek, w drugim w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, a kolejnego dnia gościliśmy na Wydziale Przyrodniczo – Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Były również prowadzone rozmowy z Wojewodą Dolnośląskim Kamilem Zielińskim na temat rozwoju gospodarczego regionu dolnośląskiego (22-24 lutego 2017 r.).
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS na zaproszenie rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. było partnerem multimedialnego wykładu Pana Marka Krawczyńskiego „Architektura jako podstawowy element w rozwoju kultury i tożsamości narodowej. Spotkanie odbyło się w międzynarodowym gronie w PWSZ w Chełmie z przedstawicielami Mołdawii, Wietnamu i Australii. Reprezentantami Stowarzyszenia HOMO BONUS byli Artur Stanisław Suchożebrski, Stanisław Korzeniowski, Marek Świderczuk oraz Van Wu Hong (3 marca 2017 r.).
 • 27 marca 2017 r. odbył się HOLI Festiwal – Indyjski Festiwal Wiosny i Kolorów, na którym Prezes HOMO BONUS spotkał się z Panią Anną Kalatą, dyrektorem Izby Polsko – Indyjskiej, miłośniczką Indii, Prorektorem d/s współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Warszawie.
 • Zarząd i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS wzięli udział w Forum Exportu 2017 w Lublinie. Tematem był POLSKI EXPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ (18 maja 2017 r.).
 • W dniach 29-31 maja 2017 r. delegacja członków Stowarzyszenia HOMO BONUS uczestniczyła w Targach AQUA THERM w Kijowie. Zaproszeni zostaliśmy przez byłego Starostę Borysa Dytsaka wielkiego orędownika przyjaźni ukraińsko – polskiej z Korca na Ukrainie. Delegacja odwiedziła miasta Równe, Kijów, Korzec. W programie wizyty nie zabrakło również spotkania z przedsiębiorcami, Członkami Izb Gospodarczych i przedstawicielami Samorządu.
 • W maju 2017 r. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS Janusz Tarasiuk – specjalista do spraw licencji i ochrony marki, uczestniczył w Targach licencyjnych w Las Vegas.
 • Członkowie HOMO BONUS Vice Prezes Stan Korzeniowski i Przewodniczący Komisji Nawiązywania Relacji i Handlu ze Wschodem Marek Świderczuk w dniu 17 czerwca 2017 r. w PWSZ Chełmie doprowadzili do podpisania umowy o współpracy z Uczelnią w Wietnamie.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS było partnerem merytorycznym Forum Gospodarczego Polonii Świata, które odbyło się w dniach 3 – 5 września 2017 r. w Tarnowie.

 • W dniach 9-10 września 2017 r. odbyły się Dni Kultury Polskiej w Korcu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu Homo Bonus było partnerem tego wydarzenia oraz brało czynny udział w uroczystościach związanych z obchodami.
 • W dniach 27-28 września 2017 r. odbył się IV Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku. Stowarzyszenie reprezentował prezes DTA Jarosław Mystkowski i Prezes Artur Suchożebrski. Spotkanie pozwoliło nawiązać kontakty z przedstawicielami biznesu z Białorusi, Litwy, Kazachstanu i Malezji.
 • Na zaproszenie Prezesa Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białorusi Anatola Wielikina, w dniu 17 października 2017 r. delegacja HOMO BONUS wyruszyła z Białegostoku na trzydniową Misję Gospodarczą na Białoruś: Grodno, Lida, Mińsk. Stowarzyszenie reprezentowali: Jarosław Mystkowski – prezes DTA – agencja celna i magazynowa, w HOMO BONUS Szef sekcji Celnej, Marek Świderczuk – prezes firmy REYBUD , w HOMO BONUS Przewodniczący Komisji Nawiązywania Relacji i Handlu ze Wschodem, Artur Stanisław Suchożebrski – Właściciel Kancelarii ARS – prawo, finanse, nieruchomości, w HOMO BONUS Prezes Zarządu.
  Link do materiału filmowego Tv Grodno: http://www.tvgrodno.by/news/18_10_2017_predstaviteli_assotsiatsii_polskogo_biznesa_v_grodno.html
 • Podczas spotkania (w Lidzie, Białoruś), prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS Artur Suchożebrski i przewodniczący Związku Polskich firm na Białorusi Anatolij Velikin podpisali umowę o współpracy. Dokument ten będzie podstawą oficjalnego rozwoju stosunków gospodarczych między stronami (reportaż TV-Lida).

Во время встречи председатель правления международной бизнес-ассоциации HOMO BONUS Артур Сухожебрский и председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ станет основой официального развития экономических отношений между двумя странами.

http://tv-lida.by/2017/10/20/investitsii-i-novye-sovmestnye-proekty/

 • W dniu 3 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się I Światowy Kongres Polaków pod hasłem „Strategia dla Polski”. Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS było partnerem strategicznym wydarzenia. Podczas kongresu odbyło się kilka paneli tematycznych dotyczących międzynarodowej współpracy Polaków w różnych dziedzinach oraz ich problemów poza granicami naszego kraju. W czasie spotkania przedstawiony został także postulat dotyczący ustanowienia 20-osobowej reprezentacji Polonii w polskim Senacie.
 • W dniach 14-15 listopada w Centrum Konferencyjnym Targów w Lublinie odbyło się XXI Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” i Targi ENRGETICS, w którym uczestniczyli nasi przedstawiciele.
 • 25 listopada 2017 r. odbył się w Łosicach „III Ogólnopolski Turniej Karate SHINKYOKUSHIN Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI pod hasłem „BIZNES DLA SPORTU”, którego partnerem merytorycznym było Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS. Równorzędnie odbył się panel gospodarczy z przedstawicielami biznesu oraz władzami samorządów lokalnych i wojewódzkich. Organizatorem wydarzenia był Andrzej Kulesz w Stowarzyszeniu HOMO BONUS przewodniczący Komisji do spraw wspierania Budżetu i Finansów.

Wśród najważniejszych kierunków dalszego rozwoju Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS znajduje się jednoczenie rodzimych przedsiębiorców oraz Polonii w promowaniu ich działalności oraz w ekspansji polskich produktów na rynki zagraniczne.

Share this Post